Aanmelding Cursist Creativiteitscentrum "De Handwijzer"

 ? 

  

Ik geef toestemming om foto's van de activiteiten waarop ik c.q. mijn kind voorkom(t) te publiceren op de website en/of in de nieuwsbrief van De Handwijzer.

Doorlopende Machtiging

Stichting De Handwijzer

Albert Verweystraat 5 - 4942 DJ Raamsdonksveer - Nederland

NL65ZZZ411000750000

  Betreft cursist:  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting de Handwijzer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lesgeld voor uw cursus overeenkomstig de opdracht van Stichting de Handwijzer. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

(bij jeugdcursist rek.nr. van ouder/voogd)

Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

U kunt nu het ingevulde formulier en daarna  ?